Een nieuwe geschiedenis van verpleegkundigen

Onlangs heeft Uitgeverij Unieboek Het Spectrum mij gevraagd om een nieuw boek over de geschiedenis van verpleegkundigen in Nederland te schrijven. Hier onderteken ik het contract.

Daar moest ik even over nadenken, maar niet lang. Want wat een mooie opdracht ligt er hiermee op mijn bordje. Het is belangrijk en ook noodzakelijk dat er met een frisse blik en met nieuwe vragen naar de verpleegkundige geschiedenis wordt gekeken. Is er dan de afgelopen 25 jaar niets gebeurd op dit gebied? Natuurlijk wel! Er verschenen mooie artikelen over verschillende thema’s uit die geschiedenis en zelfs een enkel proefschrift. Maar het zijn druppels op een gloeiende plaat. We blijven nog steeds flink achterlopen bij de landen om ons heen als het gaat om de geschiedenis van verpleegkundigen. Van de artikelen die de afgelopen jaren zijn gepubliceerd, zal ik uiteraard graag gebruik maken.

Frederike Meijboom aan haar bureau, ca. 1960

In de ijskast

Werk aan de winkel dus. Dat betekent helaas dat de biografie over Frederike Meijboom even in de ijskast moet. Dat was geen makkelijk besluit, maar ik denk dat Frederike het wel had begrepen als ik haar dit dilemma had kunnen uitleggen. Ook haar levensverhaal komt er!