Lezingen

Heb je iets te vieren?
• een jubileum op je werk
• het afscheid van een collega
• een congres over verpleging of verzorging
• de jaarvergadering van de VAR
• 12 mei, Dag van de Verpleging
• de opening van een nieuwe afdeling
• of je eigen ziekenhuis is jarig

Ik maak je feest nog krachtiger met een leerzame en informatieve lezing met veel mooi beeldmateriaal. Ik zorg altijd dat de lezing een connectie heeft met jouw event.

lezingen over geschiedenis van verpleging nannie wiegman

Je kunt kiezen uit deze 10 thema’s:

 • 1: Leiderschap in de verpleging (1900-2023)

  Verpleegkundigen moeten tegenwoordig leiderschap tonen. Maar dat deden ze toch altijd al? In deze lezing laat ik zien hoe de invloed van verpleegkundigen in de 20ste eeuw langzaam verdween uit de top van het ziekenhuis. Die verpleegkundige stem moet terug en kunnen we hier iets van leren? Hier gaat de lezing over.

 • 2: Professionalisering van de verpleging (1880-2023)

  Anno 2023 is het beroep van verpleegkundige alom gerespecteerd. Dat staat niet meer ter discussie. Toch ging dit niet vanzelf. In deze lezing staat de professionalisering van de verpleging centraal en hoe het beroep met vallen en opstaan tot stand kwam.

 • 3: Professionalisering van de verzorging (1900-2023)

  Waar komt het vak van verzorgende eigenlijk vandaan? Veel mensen weten dat niet en halen verpleging en verzorging door elkaar. Na 1900 ontwikkelt de verzorging zich als een eigen professie. Deze lezing gaat over die eigen historie en brengt onze verzorgenden in beeld.

 • 4: Professionalisering van de wijkverpleging (1895-2023)

  Als er 1 sector voortdurend in beweging is, dan is het wel de wijkverpleging. Ruim 125 jaar geleden begon de professionalisering, vanuit lokale kruisverenigingen. Eind 20ste eeuw verdween het beroep bijna van de radar, maar nu zijn de wijk- en JGZ verpleegkundigen terug, onmisbaar voor de samenleving. Daar gaat deze lezing over.

 • 5: 12 mei, Dag van de Verpleging

  Elk jaar vieren we op 12 mei de geboortedag van Florence Nightingale (1820-1910), grondlegster van de moderne verpleging. De Dag van de Verpleging is in Nederland een tijdje uit de gratie geweest, maar staat weer volop in de belangstelling. Welke verpleegkundige erfenis heeft Florence ons nagelaten? In deze lezing staat die vraag centraal.

 • 6: Opleiding, uniform en insigne (1880-2023)

  De eerste opleiding in de verpleging start eind 19de eeuw. Verpleegkundigen krijgen hun opleiding in het ziekenhuis volgens het inservice-systeem. In 1972 starten HBO-V en MBO-V met een dagopleiding. Deze lezing gaat over de ontwikkeling van de opleidingen, met natuurlijk aandacht voor het uniform en insigne.

 • 7: Over de ontwikkeling van beroepsorganisaties (1900-2023)

  Vanaf 1900 volgen vele verpleegkundige beroepsorganisaties elkaar op. Dit gebeurt niet altijd in harmonie, maar wel met de beste intenties. De ontwikkeling van beroepsorganisaties gaat met vallen en opstaan. Welke rol speelden verpleegkundigen zelf bij deze initiatieven? Daar gaat deze lezing over.

 • 8: Verplegen tijdens en na een pandemie (1918-2023)

  Tijdens de recente corona crisis hebben we verpleegkundigen en verzorgenden op een voetstuk geplaatst. En terecht. Maar is dit eerbetoon blijvend en draagt het bij aan erkenning van de professie? In deze lezing laat ik zien welke invloed die andere grote pandemie, de Spaanse Griep in 1918, op de professionalisering van de verpleegkunde heeft gehad.

 • 9: Ken jij onze rolmodellen? (1880-2023)

  Vanaf het ontstaan van verpleging zijn er ontelbare vrouwen en mannen geweest die het beroep hebben uitgeoefend. Ontelbaar en niet gekend. Enkele verpleegkundigen hebben iets groots gedaan en een erfenis nagelaten. Maak kennis met deze rolmodellen in deze lezing.

 • 10: Van washand tot wetenschap (1970-2023)

  Zo’n 50 jaar geleden begon de discussie over de vraag of verpleegkunde een eigen wetenschappelijke grondslag nodig had. De meningen hierover waren sterk verdeeld. Was de washand niet voldoende? In 1980 start de afstudeerrichting Verplegingswetenschap in Maastricht en anno 2021 zijn er 13 hoogleraren. Over deze 50 jaar gaat de lezing.

i

Geïnteresseerd?

Wil je een lezing over een van deze 10 thema’s of misschien een lezing op maat?
Vul dan dit formulier in en ik neem binnen 2 werkdagen contact met je op.

‘Nursing is the Gentle Art of Caring’

Florence Nightingale