Dit kan ook

Mijn drive is het overdragen van de geschiedenis van verpleging en verzorging, in welke vorm dan ook. Bijvoorbeeld via artikelen, blogs en columns. Voor de vakbladen Nursing en TvZ heb ik 5 jaar lang diverse columns en de rubriek ‘Toen en Nu’ geschreven. Wat ik bij een publicatie belangrijk vind, is de relatie tussen actuele issues en de historie. Hier kun je lezen hoe ik dat doe. Wil je ook zo’n historische column of artikel voor je vakblad of organisatie, neem vrijblijvend contact met me op.

‘De geschiedenis van de verpleging is overal’